Akciğer hastalıklarında girişimsel bronkoskopi

Girişimsel bronkoskopi, akciğer hastalıklarının hem tanısında hem de tedavisinde kullanılan bir yöntemler bütünü. Selim hastalıklarda kullanıldığı gibi akciğer kanseri gibi habis hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

Prof. Dr. Semra Bilaçeroğlu, ülkemizde son 10 yılda büyük gelişme kaydeden ve başta büyük şehirler olmak üzere pek çok şehirdeki hastanelerde uygulanan girişimsel bronkoskopinin kullanım alanlarına değiniyor.

Join the discussion